Stiftelsen Wøyen

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Våre vedtekter

Kontakt
Advokat Kari Paulsrud
Kindem & co Advokatkollegiet
Postboks 373 Sentrum
0102 Oslo
kpaulsrud@kindemco.no

Besøksadresse:
Prinsensgate 22
Tlf 22 34 61 00
Fax 22 34 61 01
Mobil 90 88 97 33

SØKNAD OM MIDLER FRA STIFTELSEN WØYEN FOR 2023

Fristen for å søke om prosjektmidler for 2023 er 31. mars.

 

Orientering om fremgangsmåten ved søknad om midler fra Stiftelsen Wøyen finnes ved å følge linken her. Vi ber om at malen for søknaden blir benyttet og at vedlagte skjema fylles ut og brukes som første side på søknaden.

Søknader skal sendes pr. epost i en  pdf-fil.
Avsendere av søknader vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt.
Stiftelsen Wøyens styre vil behandle søknaden i slutten av mai.

 

Spørsmål kan rettes til advokat Kari Paulsrud
telefon 90 88 97 33
eller e-post kpaulsrud@kindemco.no

Styret i Stiftelsen Wøyen består av:

Styrets leder, Barnevernleder Anne-Beth Brekke Tvedt

Styrets nestleder, Group treasurer Dan-Erik Nilsen

Seniorrådgiver, Ragnar Lie

Barnevernspedagog Ellen Galaasen

Professor Øyvind Nordli

Varamedlem: Førsteamanuensis Merete Havre