Stiftelsen Wøyen

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Våre vedtekter

Stiftelsens historie
En beretning om Stiftelsen Wøyen – fra barnehjem til finansiering av barneverntiltak.

Kontakt
Advokat Kari Paulsrud
Kindem & co Advokatkollegiet
Postboks 373 Sentrum
0102 Oslo
kpaulsrud@kindemco.no

Besøksadresse:
Prinsensgate 22
Tlf 22 34 61 00
Fax 22 34 61 01
Mobil 90 88 97 33

Søknader om midler fra Stiftelsen Wøyen for 2023 er nå behandlet.

Mulighetene for å søke om prosjektmidler for 2023 vil bli kunngjort her i februar 2024.

 

Spørsmål kan rettes til advokat Kari Paulsrud
telefon 90 88 97 33
eller e-post kpaulsrud@kindemco.no

Styret i Stiftelsen Wøyen består av:

Styrets leder, Barnevernleder Anne-Beth Brekke Tvedt

Styrets nestleder, Group treasurer Dan-Erik Nilsen

Seniorrådgiver, Ragnar Lie

Barnevernspedagog Ellen Galaasen

Professor Øyvind Nordli

Varamedlem: Førsteamanuensis Merete Havre