Stiftelsen Wøyen

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Våre vedtekter

Stiftelsens historie
En beretning om Stiftelsen Wøyen – fra barnehjem til finansiering av barneverntiltak.

Kontakt
Kari Paulsrud
Postboks 4 Oppsal, 0690 Oslo
kari@kpaulsrud.no
Tlf 90 88 97 33

SØKNADER OM MIDLER FRA STIFTELSEN WØYEN FOR 2024 ER NÅ BEHANDLET.

Mulighetene for å søke om prosjektmidler for 2025 vil bli kunngjort her i februar 2025.

 

Avsendere av søknader vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt.
Stiftelsen Wøyens styre vil behandle søknaden i slutten av mai.

Spørsmål kan rettes til advokat Kari Paulsrud
telefon 90 88 97 33
eller e-post kari@kpaulsrud.no

Styret i Stiftelsen Wøyen består av:

Styrets leder, Barnevernspedagog Ellen Galaasen

Styrets nestleder, Group treasurer Dan-Erik Nilsen

Seniorrådgiver, Ragnar Lie

Professor Øyvind Nordli

Virksomhetsleder Claus Engen

Varamedlem: Førstelektor Camilla Bennin