Stiftelsen Wøyen

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Våre vedtekter

Kontakt
Advokat Kari Paulsrud
Kindem & co Advokatkollegiet
Postboks 373 Sentrum
0102 Oslo
kpaulsrud@kindemco.no

Besøksadresse:
Prinsensgate 22
Tlf 22 34 61 00
Fax 22 34 61 01
Mobil 90 88 97 33

SØKNAD OM MIDLER FRA STIFTELSEN WØYEN FOR 2022

Fristen for å søke om prosjektmidler for 2022 er 8 april.

Orientering om fremgangsmåten ved søknad om midler fra Stiftelsen Wøyen finnes ved å følge linken her.

Vi ber om at malen for søknaden blir benyttet og at vedlagte skjema fylles ut og brukes som første side på søknaden.

Søknader skal sendes pr. epost som pdf-fil.

Avsendere av søknader vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Stiftelsen Wøyens styre vil behandle søknaden i slutten av mai.

Spørsmål kan rettes til advokat Kari Paulsrud

telefon 90 88 97 33

eller e-post kpaulsrud@kindemco.no

Styret i Stiftelsen Wøyen består av:

Styrets leder, Barnevernleder Anne-Beth Brekke Tvedt

Styrets nestleder, Group treasurer Dan-Erik Nilsen

Seniorrådgiver, Ragnar Lie

Barnevernspedagog Ellen Galaasen

Professor Øyvind Nordli

Varamedlem: Førsteamanuensis Merete Havre