Stiftelsen Wøyen

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Våre vedtekter

Kontakt
Advokat Kari Paulsrud
Kindem & co Advokatkollegiet
Postboks 373 Sentrum
0102 Oslo
kpaulsrud@kindemco.no

Besøksadresse:
Prinsensgate 22
Tlf 22 34 61 00
Fax 22 34 61 01
Mobil 90 88 97 33

MIDLER FOR 2021 ER NÅ FORDELT

Informasjon om utlysning av midler for 2022 vil bli kunngjort medio februar 2022.

Orientering om fremgangsmåten ved søknad om midler fra Stiftelsen Wøyen som ble benyttet i 2021 finnes ved å følge linken her.

Skjema for 2021 som ble benyttet som første side på søknaden ligger her. Disse kan bli endret ved utlysning av midler for 2022.

 

Spørsmål kan rettes til advokat Kari Paulsrud

telefon 90 88 97 33

eller e-post kpaulsrud@kindemco.no

Styret i Stiftelsen Wøyen består av:

Styrets leder, Barnevernleder Anne-Beth Brekke Tvedt

Styrets nestleder, Group treasurer Dan-Erik Nilsen

Seniorrådgiver, Ragnar Lie

Barnevernspedagog Ellen Galaasen

Professor Øyvind Nordli

Varamedlem: Førsteamanuensis Merete Havre